• Aangepaste agenda Algemene Ledenvergadering

 • Aangepaste agenda ALV

  Beste leden,

  Op maandag 6 november 19.30 organiseert S.V. Walcheren een Algemene Ledenvergadering waarvoor wij alle leden van harte uitnodigen.

  Agenda

  - Welkom en opening ALV 2023 door voorzitter

  - Mededelingen bestuur

  - Bestuurssamenstelling:
  Secretaris: aftredend: Pepijn Geldof (termijn van 3 jaar), herkiesbaar.
  Bestuurslid technische zaken: afgetreden: Mick Vujovic. Kandidaat: Marco Schroevers.
  Kandidaten bestuurslid algemene zaken: David Schot
  Kandidaten bestuurslid jeugdzaken: Jeroen Dijker

  - Voornemens tot verhogen vrijwilligersbijdrage met 20 euro per seizoen: Vanwege het elk jaar verder oplopende vrijwilligerstekort zijn wij genoodzaakt om de vrijwilligersbijdrage per seizoen met 20 euro te verhogen. Wij zullen dit op de ALV verder toelichten.

  - Terugblik seizoen 2022-2023 door voorzitter

  - Financiën vereniging door penningmeester

  - Realisatie seizoen 2022- 2023

  - Begroting seizoen 2023-2024

  - Verslag kascommissie

  - Ontwikkelingen sportpark, tennis & padel, ganzenoverlast door voorzitter.

  - Ingekomen stukken/vragen

  - Rondvraag

  Om de algemene ledenvergadering goed te laten verlopen, is het verzoek om uiterlijk een week van tevoren uw vragen/agendapunten per mail in te dienen via secretaris@svwalcheren.nl. Deze vragen zullen wij dan tijdens de ALV beantwoorden. De financiële stukken kunt u inzien door een afspraak te maken met de penningmeester, via penningmeester@svwalcheren.nl.

  Tevens roepen wij kandidaten op voor het invullen van een bestuursfunctie (secretaris, algemeen bestuurslid).  Geïnteresseerden kunnen dit aangeven bij de secretaris (secretaris@svwalcheren.nl).

  Graag tot 6 oktober

  Bestuur s.v. Walcheren