• Agenda ALV 2022

 • Beste leden, 

  Op maandag 31 oktober 19.30 organiseert s.v. Walcheren een Algemene Ledenvergadering waarvoor wij alle leden van harte uitnodigen. 

  Agenda 

  - Welkom en opening ALV 2022

  - Mededelingen bestuur

  - Terugblik seizoen 2021-2022

  - Financiën vereniging

  - realisatie seizoen 2021-2022

  - begroting seizoen 2022-2023 

  - Verslag kascommissie

  - Voetbaltechnische zaken

  - Rondvraag 

  Graag tot 31 oktober

  Bestuur s.v. Walcheren