• Algemene ledenvergadering

  • Beste leden, 

    Het bestuur van s.v. Walcheren nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandag 31 oktober 2022 om 19.30 uur in de kantine van ons voetbalcomplex aan de Olympiaweg 9 te Vlissingen. 

    Om de algemene ledenvergadering goed te laten verlopen, is het verzoek om uiterlijk een week van tevoren uw vragen/agendapunten per mail in te dienen via secretaris@svwalcheren.nl. Deze vragen zullen wij dan tijdens de ALV beantwoorden. De financiƫle stukken kunt u inzien door een afspraak te maken met de penningmeester, via penningmeester@svwalcheren.nl.