• Algemene Ledenvergadering

 • Afgelopen maandag 27 januari heeft in het clubhuis weer de Algemen Ledenvergadering plaatsgevonden in het bijzijn van 35 leden. Hierbij een overzicht van de belangrijkste zaken : 

  • Met ingang van 27 januari 2020 wordt het Bestuur gevormd door Raymond Winterswijk (voorzitter) en Rob Verdam (penningmeester). Voor de functie van secretaris staat een vacature open. Rob Verdam heeft hierbij de functie van penningmeester overgenomen van Hans Schipper.  
  • Oproep gedaan voor het invullen van diverse functie’s binnen onze verenigingen (secretaris, jeugdcoordinator, sponsorcommissie, coördinator Vrienden van Walcheren, beheerder website, scheidsrechterscoordinator) 
  • Chris Jansen is benoemd tot Lid van Verdienste. Chris verzorgt al vele jaren achter de schermen onze ledenadministratie) 
  • Door toenemende inkoopkosten zijn wij genoodzaakt om na 5 jaar de prijzen voor bier aan te passen met ingang van 1 februari 2020. 
  • Samenwerking met Dauwendaele en Zeelandia Middelburg met betrekking tot het damesvoetbal. Intentie tot vorming van een SVO Damesvoetbal (samenwerking vrouwen opleiding). 
  • Jaarrekening is gepresenteerd en goedgekeurd door de kascommissie 

  Raymond Winterswijk
  s.v. Walcheren – Voorzitter