• Bestuur s.v. Walcheren

  • Binnen het bestuur zullen een aantal veranderingen plaats gaan vinden, die tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 25 november nader zullen worden besproken.

    Het huidige bestuur, bestaande uit Raymond Winterswijk (voorzitter), Rob Verdam (secretaris) en Hans Schipper (penningmeester) is nu inmiddels een kleine 4 jaar aktief.

    Zowel de voorzitter als de penningmeester hebben aangegeven eind van dit jaar te stoppen. Derhalve roepen wij nu potentiele kandidaten op, die interesse hebben om een bestuursfunctie te willen gaan invullen binnen onze vereniging.

    Voor nadere informatie kunnen belangstellenden zich richten tot onze secretaris Rob Verdam (secretaris@svwalcheren.nl).

    Bestuur s.v. Walcheren