• Biljart

  Beste biljartvrienden en belangstellenden.

  Ondertussen zit het seizoen 2021/2022 erop en zitten wij volop in de vakantieperiode.

  Er is het afgelopen seizoen een heleboel gebeurt, zoals dat er een aantal leden ons ontvallen zijn door ziekte of overlijden.

  Er is een nieuw bestuur aangesteld die de schouders er weer onder willen gaan zetten en van de biljart weer een gezonde vereniging te maken, maar dat kunne zij uiteraard niet zonder de hulp van de leden.

  Dus hierbij nogmaals de oproep, zouden jullie eens willen kijken of er misschien in jullie omgeving mensen zijn die op recreatieve wijze en zonder verplichtingen een potje biljart willen spelen?

  De eerste 4 weken is als introductie en kan na die 4 weken beslist worden of ze lid willen worden.

  Op dinsdag 23 augustus 2022 begint het nieuwe seizoen weer, clubhuis open vanaf 18.30 uur.

  De middagcompetitie van de bond is iets gewijzigd te weten, team Walcheren 1 speelt op de dinsdagmiddag met als reserve dag Donderdagmiddag aanvangstijd 13.30 uur

  Team Walcheren 2 speelt op Donderdagmiddag aanvangstijd 13.30 uur met als reserve dag dinsdagochtend.

  Wij hopen jullie tot zover voldoende geïnformeerd te hebben en wensen jullie en plezierig en sportief nieuw seizoen toe zonder al te veel obstakels.

   

  Het bestuur s.v. Walcheren afd. biljart

 • Biljart

  Beste biljartvrienden,

  Vanaf 14-04-2022 hebben wij weer een voltallig bestuur.

  Fred strobos is vanaf die datum aangesteld als voorzitter, het bestuur ziet er nu als volgt uit:

  Voorzitter: Fred Strobos

  Secretaris Jan Ploegaert

  Penningmeester: Jan Bierma

  aangevuld door Paul de blok als adviseur

  Dan hebben wij nog de teamleiders van de teams voor de Bondswedstrijden, dit zijn:

  Team 1 : Jan Ploegeart

  Team 2 : Paul de Blok

  Wedstrijdleiders op donderdag en dinsdagavond

  Job Jobse

  Jo Goris

  Dat was het belangrijkste nieuws maar er is nog meer:

  Op dit ogenblik beginnen een aantal leden op leeftijd te komen en wij zouden graag de vereniging weer een beetje verjongen.

  Wij zitten op een aantal spelende leden van 12 en zouden graag weer naar 25 spelende leden gaan. Uiteraard iedereen is welkom jong en oud, het is een uitgelezen mogelijkheid voor als je een sport niet meer kan beoefenen zoals voetbal enz. en je toch iets wilt blijven doen in verenigingsverband om één of twee keer per week een balletje te komen stoten.

  Ook mensen die in het verleden aan de biljartsport gedaan hebben en het balletje weer opnieuw willen gaan stoten zijn welkom. Er staan ook mensen klaar die je altijd wat bij kunnen leren of advies willen geven als je dat wilt. De speelavonden zijn dinsdag en donderdagavond 19.00 - 22.00 uur in het clubhuis van de s.v. Walcheren. Voor informatie kan je terecht bij Fred Strobos E Mail: fredstrobos@gmail,com tel: 06-51087196 En als laatste je komt als je kan en bent niets verplicht, de wedstrijden worden op de speelavonden ingedeeld door de dienstdoende wedstrijdleider Job Jobse of Jo Goris.

  Verder zullen wij deze pagina zoveel mogelijk up to date proberen te houden. IK hoop iedereen jong,oud, leden en niet leden gauw te kunnen ontmoeten in het clubhuis van s.v. Walcheren aan de Olympiaweg 9 te Vlissingen.

  Met vriendelijk groet

  Fred Strobos, (voorzitter biljart)