• COMPETITIES NIET HERVAT !

 • COMPETITIES NIET HERVAT

   Beste leden,

  In navolging op de vanavond door het kabinet afgekondigde nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus heeft de KNVB zojuist besloten dat de amateurcompetities niet meer hervat zullen worden. Een besluit wat absoluut begrijpelijk is en ook niet anders had moeten zijn.

  Hiermee is een bijzonder einde gekomen aan het seizoen 2019-2020. 

  De KNVB heeft besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zullen zijn. Het komende seizoen 2020-2021 zal iedereen weer in dezelfde klasse starten.

   Gezien bovenstaande ontwikkelingen hebben wij nu als Bestuur het navolgende besloten om de financiĆ«le consequenties voor de vereniging te beperken :

   - contributie blijft verschuldigd. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen dan bijvoorbeeld bij een sportschool waar een overeenkomst mee gesloten is.

   - vrijwilligersvergoeding. Een aantal leden binnen de vereniging ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De uitbetaling van deze vergoedingen zullen wij vanaf 1 april beĆ«indigen.

   - KNVB en gemeente. Wij zijn in overleg met gemeente en KNVB omtrent een tegemoetkoming in de kosten voor Veldhuur en afdracht leden KNVB. Inmiddels heeft de KNVB ook aangegeven tegemoet te zullen komen in het beperken van de kosten,  door het schrappen van de bijdrage van de clubs aan de KNVB over de maanden april en mei.

   - voorbereiding seizoen 2020-2021. Wij zullen met inachtneming van alle maatregelen de voorbereiding voor het nieuwe seizoen voortzetten. Diegene die daar mee belast zijn dienen dit zoveel mogelijk via telefoon/e-mail te doen en    persoonlijke gesprekken te beperken tot een minimum.

   - familiedag 2020. Voor wat betreft het doorgaan van de familiedag op 20 juni hebben wij nog geen besluit genomen. Wellicht dat dit  juist wel moet doorgaan. Wij zullen u daar tegen die tijd nader over berichten.

   Voetballen is in deze tijd uiteraard geen issue, wel gaan wij ervanuit dat wij na de zomer weer onze hobby kunnen gaan voortzetten. Wij rekenen derhalve op uw coulance. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u uiteraard nader informeren. Alleen met zijn allen komen we hierdoor heen.

   Rest ons een ieder veel sterkte en gezondheid toe te wensen in deze bijzondere tijden.

  Bestuur s.v. Walcheren

  Raymond Winterswijk - voorzitter

  Rob Verdam - penningmeester