• Contributie afspraken

  Contributie afspraken

   Om de administratieve kosten voor onze vereniging zo laag mogelijk te houden, wordt de contributie per automatische incasso en per kwartaal geïnd. Tevens worden eventuele boetes, opgelegd door de KNVB aan spelende leden (gele en rode kaarten), ook op deze manier afgeschreven. De inningsdata zijn op volgorde van kwartaal: 01-07 / 01-10 / 01-01 / 01-4.

  Contributie bedragen: 

  Mini stars (4 t/m 6 jaar)                            : € 22,50 per kwartaal
  Jeugd lid* (6 t/m 17 jaar)                           : € 47,00 per kwartaal
  *2e jeugdlid uit hetzelfde gezin                  : € 27,00 per kwartaal
  G – Voetbal                                                : € 44,50 per kwartaal
  Senioren lid                                                : € 60,50 per kwartaal
  Niet spelende leden/verenigingslid            : € 18,50 per kwartaal
  Oproep lid                                                  : € 18,50 per kwartaal

  Borgstelling vrijwilligersbeleid

  Bij het vrijwilligersbeleid hoort tevens een financiële borgstelling van 15 euro per kwartaal. Deze borgstelling wordt automatisch mee geïncasseerd met de contributie. Ieder lid die aan het eind van het seizoen heeft voldaan aan de minimaal afgesproken vrijwilligers taken ontvangt deze borgstelling automatisch weer terug op zijn rekening.

  Indien je niet aan de afspraken hebt voldaan vervalt het recht op teruggave van de borg en worden de middelen gebruikt om de vereniging financieel te ondersteunen.

  Financiële ondersteuning bij de contributie

   "Alle kinderen moeten kunnen sporten" is het motto van het Jeugdsportfonds. Het fonds stelt kinderen in staat te sporten wanneer daar thuis (al dan niet tijdelijk) de financiële ruimte niet voor bestaat. Het fonds betaalt de contributies voor bijna alle sporten rechtstreeks aan de sportvereniging. Vragen of aanmelding kunt u sturen naar e-mail adres Sportfonds@orioniswalcheren.nl

  Afmelding lidmaatschap

  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel voetbalseizoen. Dit seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende kalenderjaar.

  Bij tussentijdse afmelding voor 1 december blijft er een contributieverplichting bestaan tot het einde van het kalenderjaar.

  Bij tussentijdse afmeldingen na 1 december blijft er een contributieverplichting bestaan tot het einde van het voetbal seizoen (30 juni).

  Afmelding kan alleen plaatsvinden via de ledenadministratie, volgens de door het bestuur vastgestelde regels. Voor inzage in de statuten en overige reglementen van de vereniging kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

   

  Oproeplid

  Het “oproep” lidmaatschap is een bijzondere vorm van lidmaatschap binnen de SV Walcheren. Het is speciaal bedoelt voor (oud en oudere) leden die, na een lange actieve voetbalcarrière bij de SVW, niet meer in staat zijn om wekelijks te schitteren op het veld.

  Het is een manier voor deze leden om toch verbonden te blijven bij de vereniging en daarbij de club en hun (oud) teamgenoten op een actieve manier te kunnen blijven steunen.
  Op basis van eerdere ervaringen en om te voorkomen dat deze vorm van lidmaatschap anders wordt gebruikt dan hierboven beschreven, zijn er specifieke afspraken en duidelijk regels opgesteld:

  -          Het oproeplidmaatschap kan alleen aangevraagd worden door (oud) leden die minimaal 5 jaar voetballend lid zijn geweest bij de vereniging
  -          Het is bedoeld voor leden die niet meer wekelijks mee kunnen doen omdat ze buiten Zeeland wonen of omdat wij werken in het buitenland (zoals bijvoorbeeld varen)
  -          Deze vorm van lidmaatschap dient aangevraagd te worden bij het bestuur van SVW. Zij houden zich het recht voor de aanvraag te weigeren.
  -          Een oproeplid heeft geen “recht’’ om wedstrijden mee te kunnen spelen als hij of zij dit wil. Zij spelen alleen wedstrijden mee als dit wordt gevraagd vanuit het team en wanneer er door omstandigheden niet voldoende vaste spelers zijn*
  -          Een oproeplid speelt maximaal 10 wedstrijden in een seizoen**

  * Let op! Bij voldoende vaste spelers (en weinig blessures) kan het dus voorkomen dat een oproeplid een heel seizoen niet heeft deelgenomen aan wedstijden! Er is hierbij uiteraard geen recht op restitutie van contributie.
  ** Het aantal wedstrijden dat een oproeplid meespeelt wordt actief bijgehouden door het bestuur. Bij misbruik wordt het lidmaatschap overgezet en dient de volledige contributie alsnog te worden voldaan.