• Contributie afspraken

  Contributie afspraken

   Om de administratieve kosten voor onze vereniging zo laag mogelijk te houden, wordt de contributie per automatische incasso en per kwartaal geïnd. Tevens worden eventuele boetes, opgelegd door de KNVB aan spelende leden (gele en rode kaarten), ook op deze manier afgeschreven. De inningsdata zijn op volgorde van kwartaal: 01-07 / 01-10 / 01-01 / 01-4.

  Contributie bedragen: 

  Mini stars (4 t/m 6 jaar)                            : € 22,50 per kwartaal
  Jeugd lid* (6 t/m 17 jaar)                           : € 47,00 per kwartaal
  *2e jeugdlid uit hetzelfde gezin                  : € 27,00 per kwartaal
  G – Voetbal                                                : € 44,50 per kwartaal
  Senioren lid                                                : € 60,50 per kwartaal
  Niet spelende leden/verenigingslid            : € 18,50 per kwartaal
  Oproep lid                                                  : € 18,50 per kwartaal

  Borgstelling vrijwilligersbeleid

  Bij het vrijwilligersbeleid hoort tevens een financiële borgstelling van 10 euro per kwartaal. Deze borgstelling wordt automatisch mee geïncasseerd met de contributie. Ieder lid die aan het eind van het seizoen heeft voldaan aan de minimaal afgesproken vrijwilligers taken ontvangt deze borgstelling automatisch weer terug op zijn rekening.

  Indien je niet aan de afspraken hebt voldaan vervalt het recht op teruggave van de borg en worden de middelen gebruikt om de vereniging financieel te ondersteunen.

  Financiële ondersteuning bij de contributie

   "Alle kinderen moeten kunnen sporten" is het motto van het Jeugdsportfonds. Het fonds stelt kinderen in staat te sporten wanneer daar thuis (al dan niet tijdelijk) de financiële ruimte niet voor bestaat. Het fonds betaalt de contributies voor bijna alle sporten rechtstreeks aan de sportvereniging. Vragen of aanmelding kunt u sturen naar e-mail adres Sportfonds@orioniswalcheren.nl

  Afmelding lidmaatschap

  Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel voetbalseizoen. Dit seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende kalenderjaar.

  Bij tussentijdse afmelding voor 1 december blijft er een contributieverplichting bestaan tot het einde van het kalenderjaar.

  Bij tussentijdse afmeldingen na 1 december blijft er een contributieverplichting bestaan tot het einde van het voetbal seizoen (30 juni).

  Afmelding kan alleen plaatsvinden via de ledenadministratie, volgens de door het bestuur vastgestelde regels. Voor inzage in de statuten en overige reglementen van de vereniging kun je contact opnemen met de secretaris van de vereniging.