• Corona virus

  Beste leden,

   

  Zou ik kort geleden gesproken hebben over pandemie, corona of lockdown, dan zou iedereen

  zich hebben afgevraagd, waar ik het in godsnaam over heb. Inmiddels is de betekenis van deze

  woorden bij jong en oud helaas bekend. De wereld is in de greep van het coronavirus.

   

  Als ik nu om mij heen kijk wat er gebeurt, dan zijn dat bijzondere zaken. Mensen die elkaar opzoeken

  om contact te hebben, jeugd die elkaar opzoekt om te voetballen of te praten, mensen die onwennig

  rondlopen, wel of geen hand geven, zorg en aandacht voor de kwetsbaren, thuiswerken wat niet voor

  iedereen gewoon is,kan ik wel op vakantie. Mensen zijn zoekende en onzeker.

  We zoeken persoonlijk contact in plaats van via social media.  Zaken die we nu juist

  niet willen dat ze gebeuren. Dat is het “mooie” van deze crisis, de maatschappelijke en sociale

  verbondenheid.  Mijn waardering voor al diegene die dit oppakken en ondergaan

   

  De huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus leggen niet alleen een grote druk en

  onzekerheid op ons prive- en zakelijk leven.  Ook op de vereniging komt met het wegvallen van de

  activiteiten een grote financiële druk te staan door verlies van omzet in de kantine. Voor alle verenigingen

  de belangrijkste bron van inkomsten.  Hierover hebben wij inmiddels contact met gemeente en KNVB om te

  kijken wat de mogelijkheden zijn. Zonder deze bron komt het voortbestaan van vele verenigingen in gevaar.

   

  Wat de komende tijd ons gaat brengen is voor ons allen een onzekerheid. Gaan we dit seizoen, jaar nog

  Voetballen of is zaterdag 7 maart voorlopig de laatste speeldag geweest? Ik denk dat niemand hier nu

  antwoord op kan geven, maar ik denk dat we er sterk rekening mee moeten houden dat er dit seizoen niet

  meer gespeeld gaat worden. Gezondheid, geluk en familie is echter nu onze grootste zorg.

   

  Laten we hopen, dat deze bizarre situatie snel tot verbetering zal leiden. Het zal echter ons aller geduld komende

  periode wel op de proef gaan stellen. Zorg voor elkaar  en spreek elkaar aan op het hanteren van de door de overheid

  ingevoerde maatregelen. Ik wens iedereen dan ook zowel zakelijk als privé veel sterkte toe komende tijd.

    

  Raymond Winterswijk

  Voorzitter

  s.v. Walcheren