• Eindejaar bericht voorzitter

 • Beste leden, ouders, vrijwilligers en sponsoren

  We naderen alweer het einde van een zeer bijzonder jaar. Een jaar dat nagenoeg volledig in het teken heeft gestaan van het coronavirus. 2020 zal binnenkort eindigen maar ik ben bang dat dit nog niet het geval zal zijn met het coronavirus en dat ook 2021 nog in het teken hiervan zal staan. Laten we hopen, dat in het nieuwe jaar we weer langzaam richting ons “oude” leven kunnen terugkeren. Een leven dat echter dat hoogstwaarschijnlijk anders zal zijn dan we gewend waren. We zullen dus met zijn allen hierop moeten gaan instellen en de rust zien te bewaren om hier naar toe te groeien.

  Het seizoen 2019/2020 werd in maart abrupt onderbroken door de coronacrisis. Geen trainingen en wedstrijden meer en een clubhuis dat niet meer toegankelijk was. Een praatje, drankje en/of hapje met elkaar was niet meer mogelijk. Zowel zakelijk als privé werden we allemaal getroffen. Begin van de zomer hadden we weer wat hoop. Trainingen voor de jeugd konden weer worden gedaan, de vooruitzichten van het weer kunnen voetballen in het nieuwe seizoen 2020/2021 gaf iedereen weer hoop. Competities werden weer kenbaar gemaakt, trainingen en voorbereidingen voor het nieuwe seizoen werden weer in gang gezet.

  Na een start van de competitie in september, waar iedereen met vol enthousiasme naar uitkeek, werden de signalen van een 2e coronagolf weer snel zichtbaar. Dit leidde in eerste instantie tot het verbieden van supporters bij alle wedstrijden en uiteindelijk tot de laatste wedstrijd op 10 oktober. De competities werden stilgelegd tot nader order. Jeugd mocht blijven trainen zonder toeschouwers en senioren in groepjes van maximaal 4 personen. Hoe de vooruitzichten zijn voor komende maanden/jaar is bij een ieder nog ongewis. Gaan we in januari weer starten? Gaan we het seizoen nog afmaken of moeten we ons richten op het seizoen 2021-2022? Vragen waar we met zijn allen nog geen antwoorden voor hebben.

  Voor vele sectoren zijn de financiële consequenties aanzienlijk, zo ook wellicht voor onze leden, sponsoren en vrijwilligers. Uiteraard ook voor onze vereniging. Door de steun van de overheid, gemeente, KNVB, vrijwilligers, sponsoren en leden is gelukkig tot op heden de schade beperkt gebleven. Namens mijn mede bestuursleden wil ik bij deze dan ook iedereen bedanken voor zijn haar steun en/of inzet. Ook voor komende maanden hopen wij weer op jullie ondersteuning.

  Ondersteuning niet alleen voor onze vereniging, maar ook voor onze vele sponsoren, die ons al vele jaren helpen. Denk in deze tijden ook aan hun. Indien wij onze sponsoren kunnen helpen, binnen de mogelijkheden die er zijn, horen wij dat ook graag.

  De Algemene Ledenvergadering en de Nieuwjaarsreceptie kunnen helaas niet doorgaan. Zeer spijtig omdat wij juist in deze tijd veel behoefte hebben om met elkaar bij elkaar te komen voor een gezellig samen zijn. Het is helaas niet anders. Ook de jaarlijkse vrijwilligersavond in februari zal hoogstwaarschijnlijk geen plaats kunnen vinden.

  Namens mijn mede bestuursleden Rob Verdam (penningmeester) en Pepijn Geldof (secretaris) wil ik iedereen prettige feestdagen toewensen en een gelukkig en voorspoedig, maar vooral gezond 2021. Laten we hopen dat de bal weer spoedig zal gaan rollen op de velden onder het bijzijn van vele supporters.

   

  Raymond Winterswijk

  Voorzitter

  s.v. Walcheren