• Lidmaatschap

  Welkom!
  We stellen je interesse in onze vereniging zeer op prijs en hopen je binnenkort als lid te mogen begroeten. Daarnaast hopen wij dat je je spoedig bij onze vereniging thuis zult voelen en hier veel sportief plezier zal gaan beleven.
  Om lid te worden van SV Walcheren verzoeken wij je: 

  • De belangrijke informatie op deze pagina goed door te lezen en bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op te nemen
  • Het digitale inschrijfformulier op onze website geheel in te vullen en te ondertekenen
   (Indien je jonger bent dan 18 jaar dient de ondertekening plaats te vinden door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger)                                                                                                                                                    Op het moment dat je door de vereniging en de KNVB speelgerechtigd bent verklaard, zal de betreffende coördinator of trainer binnen 2 weken contact met je opnemen over deelname aan trainingen en wedstrijden.

   Algemene informatie SV Walcheren

  Sportvereniging Walcheren is opgericht in 1934 en heeft haar thuishaven op het sportpark Bonedijke. 

  - Bezoekadres: Olympiaweg 1, 4383 BB te Vlissingen)

  - Postadres: Postbus 5044, 4380 KA Vlissingen

  Onze vereniging hecht grote waarde aan een veilig sportklimaat en wil iedereen de kans bieden om goed georganiseerd en gefaciliteerd op zijn of haar eigen niveau te kunnen voetballen. Plezier in het voetbal staat centraal en dit kan alleen mogelijk zijn als spelers, trainers, leiders, vrijwilligers, supporters en sponsoren respect hebben voor elkaar en iedereen zichzelf kan zijn. Informatie over onze normen, waarden en veel andere verenigingszaken kun je terugvinden op de website SVWalcheren.nl.
  De clubkleuren zijn geel/wit: Geel shirt, witte broek en gele kousen.
  De complete kledinglijn van SV Walcheren is exclusief verkrijgbaar bij Sportpunt de Bie in de Walstraat 62 te Vlissingen. Leden van onze vereniging krijgen tevens 10% korting op alle overige sportartikelen, niet zijnde de kledinglijn van SV Walcheren.

  Gebruik persoonsgegevens
  De persoonsgegevens vermeldt op dit aanvraagformulier worden, na toelating tot het lidmaatschap, opgenomen in het ledenbestand van onze vereniging. De vereniging is als lid van de KNVB, op grond van diens statuten en reglementen, verplicht deze gegevens ook te verstrekken aan de KNVB.
  De vereniging stelt deze persoonsgegevens verder zelf niet ter beschikking aan derden, maar gebruikt de gegevens uitsluitend voor reguliere verenigingszaken zoals bijvoorbeeld contributie-inning, teamindeling en communicatie. Graag geven wij je in onze privacy policy, heldere en transparante informatie over de wijze waarop SV Walcheren persoonsgegevens verwerkt van leden. Je vindt ons privacy beleid in het clubhuis en op de website.
  De KNVB heeft echter, op grond van een in het verleden genomen besluit van de algemene vergadering amateurvoetbal, het recht gegevens als naam, adres, woonplaats en telefoonnummer ter beschikking te stellen aan andere partijen. Indien je niet wenst dat de KNVB jouw adres aan derden ter beschikking stelt, kun je dit via een persoonlijke per brief doorgeven aan: KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.

  Vrijwilligers beleid
  Om onze vereniging levensvatbaar te houden is het absoluut noodzakelijk dat zowel leden als ouders van jeugdleden actieve ondersteuning verlenen bij verenigingsactiviteiten. Alle medewerkers, bestuursleden en functionarissen van SV Walcheren vervullen hun taken op vrijwillige basis. We vormen als leden samen de vereniging en zijn daarom ook samen verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze vereniging.
  Om die reden is aan al onze spelende leden de vraag opgelegd om taken te verrichten. Voor de jongere jeugdleden dient deze vraag te worden ingevuld door de ouder of verzorger.
  Bij dit aanmeldingsformulier is een registratie formulier toegevoegd waarin je kunt aangeven welke vrijwilligerstaak, functie of werkzaamheden het beste bij je zou passen.
  Bij dit vrijwilligersbeleid hoort tevens een financiële borgstelling van 10 euro per kwartaal. Deze borgstelling wordt automatisch mee geïncasseerd met de contributie.
  Ieder lid die aan het eind van het seizoen heeft voldaan aan de afgesproken vrijwilligers taken ontvangt deze borgstelling automatisch weer terug op zijn rekening. Indien je niet aan de afspraken hebt voldaan vervalt het recht op teruggave van de borg en worden de middelen gebruikt om de vereniging financieel te ondersteunen.
  Op de website van SV Walcheren kun je gedetailleerde informatie over de achtergronden en gemaakte afspraken teruglezen in het Vrijwilligers Protocol. Ook kun je altijd contact opnemen met onze vrijwilligers coördinator die je graag uitlegt wat voor een mogelijkheden er zijn om een steentje bij te dragen.

  Financiële ondersteuning bij de contributie
  “Alle kinderen moeten kunnen sporten” is het motto van het Jeugdsportfonds. Het fonds stelt kinderen in staat te sporten wanneer daar thuis (al dan niet tijdelijk) de financiële ruimte niet voor bestaat. Het fonds betaalt de contributies voor bijna alle sporten rechtstreeks aan de sportvereniging. Vragen of aanmelding kunt u sturen naar e-mail adres Sportfonds@orioniswalcheren.nl

  Informatie over het lidmaatschap, de vereniging of andere voetbalzaken.
  Een aantal malen per jaar worden er informatie avonden verzorgd waarbij nadere uitleg wordt gegeven over de vereniging, voetbalzaken en actueel spelende zaken. Via onze nieuwsbrieven zullen we je tijdig op de hoogte houden en geven we informatie over de inhoud van de avonden.
  Minimaal een maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering georganiseerd waarin het bestuur de resultaten en doelstellingen van de vereniging aan al haar leden presenteert.
  Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog aanvullende of specifieke vragen dan kan je altijd contact opnemen met een van onze functionarissen die je graag te woord zullen staan. Voor de actuele functionarissen lijst en contactgegevens verwijzen we je graag naar de website SVWalcheren.nl

  Welkom bij SV Walcheren!

  Het bestuur.