• Lockdown verder aangescherpt

  • We maken ons grote zorgen over nieuwe varianten van het coronavirus, zoals de extra besmettelijke Britse variant. Tot en met in ieder geval 9 februari zijn aanvullende maatregelen nodig om de verspreiding van deze varianten onder controle te krijgen.