• Missie en Visie

  Missie (wat willen wij bereiken):

  s.v. Walcheren is een sportvereniging die waarde hecht aan een veilig sportklimaat, die iedereen de kans biedt om goed georganiseerd en gefaciliteerd op zijn of haar eigen niveau te kunnen voetballen.

  Plezier in het voetbal staat centraal en dit kan alleen mogelijk zijn als spelers, trainers, leiders, vrijwilligers, supporters en sponsoren respect hebben voor elkaar en iedereen zichzelf kan zijn.

  s.v. Walcheren wil een belangrijke maatschappelijke en sociale rol vervullen binnen de regio Walcheren

   

  Visie (hoe komen wij daar) :

  Het bieden van een plezierige omgeving, waarin leden hun voetbalactiviteiten kunnen beoefenen, staat voorop. Dit heeft een hogere prioriteit dan het bereiken van het hoogste sportieve niveau. Wat overigens niet wegneemt dat het bereiken van een zo hoog mogelijk sportief niveau niet nagestreefd kan en zal worden, sterker nog : wij zijn ervan overtuigd dat die plezierige omgeving de basis is voor het verbeteren van de sportieve prestaties (en omgekeerd).

  Op financieel gebied willen we sterk staan en op eigen benen kunnen staan

  Als vereniging willen wij ons met het eerste elftal minimaal handhaven in de 2e klas en daar waar mogelijk promoveren naar de 1e klas onder voorwaarden dat wij dit bij voorkeur doen met spelers en trainers uit de eigen geledingen en dat spelers nooit een financiƫle vergoeding hiertoe zullen ontvangen.

  s.v. Walcheren ambieert om in de eigen behoefte te voorzien van trainers, begeleiders, scheidsrechters en 1e elftal spelers door begeleiding en opleiding van spelers uit de eigen jeugdelftallen.

  In de jeugd zijn er in elke leeftijdscategorie een of meerdere prestatie elftallen. Voor de senioren geldt dat het eerste en tweede elftal een prestatief karakter hebben. Het aantal en verhouding prestatieve en recreatieve elftallen is afhankelijk van het aantal leden per leeftijdscategorie. De vereniging streeft naar een optimale mix tussen recreatief en prestatief voetbal.

  s.v. Walcheren is een vereniging voor iedereen die op zijn of haar niveau wil voetballen. Iedereen die zich conformeert aan de normen en waarden van s.v. Walcheren is welkom, ongeacht afkomst, religieuze overtuiging, politieke voorkeur of sexuele geaardheid. De vereniging kent dan ook geen politieke kleur, religieuze overtuiging of andere eigenschappen die onze maatschappij opdelen.

  Met de combinatie van sportieve resultaten, gezelligheid en vastgestelde gedragsregels wil s.v Walcheren een grote mate van betrokkenheid met alle leden bewerkstelligen. Zowel jongens als meisjes moeten zich thuis voelen.

   

  Kernwaarden :

  Onze kernwaarden vormen een logische verbinding met onze visie en missie. Binnen s.v. Walcheren hanteren wij de volgende waarden :

  Betrouwbaar
  Respect
  Plezier
  Service gericht
  Sportiviteit