• Recordopbrengst Grote Clubactie!

  De opbrengst van de Grote Clubactie bedroeg dit jaar maar liefst €7.272.

  Een prachtig resultaat.
  Er zijn maar liefst 3030 loten verkocht. Dat zijn er 1000 meer dan vorig jaar.

  Namens het bestuur van S.V. Walcheren willen alle lotenverkopers én kopers heel erg bedanken. In het bijzonder gaat onze dank uit naar Hans van Belzen, Derek de Witte en Rachel Richard voor het coördineren van de Grote Clubactie.

  De opbrengst van de Grote Clubactie komt grotendeels weer ten goede aan activiteiten voor onze jeugdafdeling georganiseerd door onze activiteitencommissie. Daarnaast wordt op dit moment de mogelijkheid onderzocht voor het plaatsen van een pannakooi op ons voetbalterrein. Een deel van de Grote Clubactie zou dan gebruikt kunnen worden voor deze investering.

   Bestuur S.V. Walcheren