• Sanctiebeleid s.v. Walcheren

  Sanctiebeleid s.v. Walcheren

  Overtredingen van gedragsregels leiden tot sancties, opgelegd door de vereniging( trainers , coördinatoren en bestuur. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd toegepast. De betrokkene en/of ouders (indien minderjarig) worden persoonlijk via telefoon en brief + mail op de hoogte gebracht. Tegen een uitgespreken sanctie kan geen beroep worden aangetekend. Het niet aanvaarden van de sanctie kan uitsluiting tot gevolg hebben.

  Het sanctiebeleid is opgebouwd in 3 verschillende gradaties:

   

  1.      Waarschuwing + alternatieve straf

  Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vergrijpen:

  - Herhaaldelijk niet afmelden voor training/wedstrijd

  - Herhaaldelijk te laat komen op de training of bij een wedstrijd

  - Herhaaldelijk vervelend gedrag op de training

   *herhaaldelijk betekent hier: minimaal 3 keer.

   

  Sanctie: Officiële waarschuwing door betreffende coördinator door middel van brief naar ouders met een uitnodiging voor een gesprek met ouders, speler en coördinator. Jeugdcoördinator kan besluiten tot een alternatieve straf. De betreffende trainer wordt dan op de hoogte gesteld met bestuurslid technische zaken in de CC. 

   

  2.       Schorsing

  Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vergrijpen:

  - Verbaal geweld richting scheidsrechter, medespelers, tegenstander en  toeschouwers enz.

  - Fysiek geweld richting scheidsrechter, medespelers, tegenstander en  toeschouwers enz.

  - Vandalisme   in het algemeen  ( dug-out  - reclameborden – kleedkamer , kantine )

  - Pesten

  - Discrimineren

   

  Sanctie: Jeugdcoördinator bepaalt in samenspraak met bestuur een straf (Schorsing)  en schorst een speler door middel van een brief + mail naar speler en ouders/verzorgers. Ook wordt de speler + ouders uitgenodigd voor een gesprek.

   

  3.      Royement van een lid (hoofdbestuur)

  Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vergrijpen:

  - Herhaaldelijk plegen van hierboven beschreven vergrijpen.  

  - Vergrijpen met drugs/alcohol/wapens

   

  Sanctie: royement door hoofdbestuur. Er gaat een brief naar de speler + ouders.