• Technisch beleid s.v. Walcheren

   Inhoudsopgave :

   1.         Algemeen Beleid 

  1.1       Missie

  1.1.2    Visie

  1.2       Doelstellingen komende 5 jaar (2018-2023)

  1.2.1    Prestatief

  1.2.2    Recreatief 

  2.    Beleid Nieuwe Spelers 

  2.1         Wat te doen met spelers die zich voor het nieuwe seizoen zich melden?

  2.2         Wat doen we met spelers die zich in het nieuwe seizoen zich melden?

  2.3         Spelers die niet ingeschreven staan, kunnen geen wedstrijden spelen. 

  3.    Beleid Doorschuiven Spelers 

  3.1         Algemeen

  3.2         Doorschuiven bij te weinig spelers

  3.3         Doorschuiven bij te veel spelers / Wisselspelers

  3.4         Vaste leden / Oproepleden

   

  1.  Algemeen Beleid  

  De s.v. Walcheren is een vereniging die opgericht is in 1934 en zijn thuiswedstrijden speelt op Sportpark Bonedijke. Sinds 2013 speelt de vereniging met al zijn elftallen in het zaterdagvoetbal. s.v. Walcheren telt momenteel 6 seniorenteams, 10 juniorenteams, 16 pupillenteams en een G-team. 

  1.1 Missie 

  s.v. Walcheren is een sportvereniging die waarde hecht aan een veilig sportklimaat, dat iedereen de kans biedt om goed georganiseerd en gefaciliteerd op zijn of haar eigen niveau te kunnen voetballen.

  Plezier in het voetbal staat centraal en dit kan alleen mogelijk zijn als spelers, trainers, leiders, vrijwilligers, supporters en sponsoren respect hebben voor elkaar en iedereen zichzelf kan zijn.

  s.v. Walcheren wil een belangrijke maatschappelijke en sociale rol vervullen binnen de regio Walcheren.

  1.1.2 Visie 

  s.v. Walcheren is een vereniging voor jong en oud waarbij de gezelligheid hoog in het vaandel staat. De vereniging onderscheidt zich daarnaast door G voetbal aan te bieden. 

  De vereniging biedt naast het voetballen ook de mogelijkheid om te kunnen biljarten en/of badmintonnen. 

  Het bieden van een plezierige omgeving, waarin leden hun voetbalactiviteiten kunnen beoefenen staat voorop. Dit heeft een hogere prioriteit dan het bereiken van het hoogste sportniveau. Wat overigens niet wegneemt dat het bereiken van een zo hoog mogelijk sportief niveau niet nagestreefd kan en zal worden. Sterker nog: wij zijn ervan overtuigd dat die plezierige omgeving de basis is voor het verbeteren van de sportieve prestaties (en omgekeerd). 

  s.v. Walcheren wil structuur aan de voetbalactiviteiten geven door een tweedeling te maken  op het gebied van prestaties:

  • Een prestatief gedeelte: dit gedeelte vraagt om een professionelere aanpak van de sportieve activiteiten. (prestatief voetbal)
  • Een recreatief gedeelte: dit gedeelte moet dusdanig georganiseerd  worden dat iedereen met plezier zijn sportieve activiteit kan uitvoeren. (recreatief voetbal, biljart en badminton) 

  Door deze visie wil s.v. Walcheren in de toekomst een voornamere rol spelen bij het prestatieve voetbal in het zaterdag amateur voetbal en een goede structuur bieden voor degenen die op recreatieve wijze willen deelnemen aan de sportieve activiteiten binnen de club. 

  Onze kernwaarden vormen een logische verbinding met onze visie en missie.

  Binnen s.v. Walcheren hanteren wij de volgende kernwaarden:

  • Betrouwbaar
  • Respect
  • Plezier
  • Service gericht
  • Sportiviteit 

  1.2 Doelstellingen komende 5 jaar (2018 – 2023) 

  De afdelingen biljart en badminton zijn zelfstandig opererende afdelingen binnen de s.v. Walcheren. Derhalve beperken we de afspraken en doelstellingen tot het prestatieve en recreatieve gedeelte van de voetbalafdeling. 

  1.2.1   Prestatief 

  Er dient gewerkt te worden aan een herkenbaar systeem  waarbinnen de prestatieve elftallen van s.v. Walcheren spelen. Daarnaast is er uiteraard de mogelijkheid om daar waar het nodig is uit te wijken naar een ander (aanvullend) systeem.

  De basis waar vanuit wordt gegaan is bij voorkeur 1-4-3-3. Met dit systeem gaan we uit van en ideale veldbezetting waar over het gehele veld meerdere afspeelmogelijkheden moeten komen. 

  Hierdoor moeten er minder meters (loopvermogen) gemaakt worden dan in de andere spelsystemen. Het is het ideale spelsysteem om aanvallend voetbal te spelen. 

  Een goede uitvoering van dit systeem vraagt om een professionelere benadering inzake trainingen, begeleiding, materialen, uitrusting en benutten van de accommodatie. 

  Aandachtspunten binnen dit traject:

  • Herkenbaar aanvallend voetbal.
  • Een opleidingstraject vanaf het jongste prestatieve elftal op een groot veld tot aan de doorstroming naar de prestatieve elftallen in de senioren (JO13-1, JO15-1, JO17-1, JO19-1, 1e, 2e en 3e elftal).
  • Doorstroming vindt plaats in belang van de vereniging in overleg met de trainers (en ouders van de spelers).
  • s.v. Walcheren stimuleert dat er voornamelijk met eigen spelers binnen de prestatieve elftallen gewerkt wordt. Uitzonderingen voor spelers van buitenaf zijn mogelijk.
  • Een meevoetballende keeper is gewenst. 

  De doelstellingen kunnen dan als volgt worden geformuleerd:

  • 1e elftal: binnen 5 jaar doorstromen naar de 2e klasse van het zaterdagvoetbal met eventueel uitzicht op doorstroming naar de 1e klasse.
  • 2e elftal: de komende 5 jaar blijven spelen in de reserve 1e klasse van het zaterdagvoetbal met eventueel uitzicht op doorstroming naar de reserve hoofdklasse.
  • De jeugdteams JO13-1, JO15-1, JO17-1 en JO19-1 moeten binnen 5 jaar doorstromen naar het niveau van de hoofdklasse (of daarin blijven spelen als dat al bereikt is).  

  1.2.2   Recreatief 

  Voor de leden die op recreatieve manier willen voetballen zullen ook afspraken gemaakt moeten worden om de activiteiten te kunnen uitoefenen. 

  Bij de recreatieve  seniorenteams moet er een mogelijkheid zijn om op zaterdag “een balletje te trappen” .. Trainen zal dan veelal op vrijwillige basis plaats vinden. Een ander onderdeel bij de senioren teams is het 45+ voetbal. Dit is voor mensen die niet meer ieder weekend willen voetballen maar af en toe toch de behoefte hebben om zich sportief in te zetten.

  Deelname gebeurd veelal door deel te nemen aan toernooien. 

  Bij de recreatieve jeugdteams is er vaak sprake dat vriendjes met elkaar willen trainen en voetballen. Bij de indeling van de elftallen per voetbalseizoen dient hier rekening mee gehouden te worden.

  Spelertjes moeten op deze manier de mogelijkheid geboden worden om ook op hun  eigen niveau het voetballen te kunnen beoefenen.

  2.  Beleid Nieuwe Spelers

  2.1        Wat doen we met spelers die zich voor het nieuwe seizoen melden? 

  Deze spelers dienen doorverwezen te worden naar de Coördinator per leeftijdscategorie.

  Met deze Coördinator zal er een gesprek plaats vinden. Aan de hand van dit gesprek zal een speler ingedeeld worden bij een team. De achtergrond van deze speler en de kwaliteit zal bepalend zijn waar hij ingedeeld wordt. Iemand die een “Walcheren-achtergrond” heeft en terugkomt naar de vereniging van bijvoorbeeld JVOZ kan eerder in een standaard (1e) team geplaatst worden dan een speler die steeds van vereniging naar vereniging hopt.

  Een belangrijk uitgangspunt voor een nieuw seizoen is dat de speler ook daadwerkelijk beter is en wat toevoegt aan de selectie. Dit is een moeilijk te bepalen kwaliteit.

  Bij twijfel zal de Coördinator in overleg met de TC beslissen waar een speler komt te spelen.

  2.2        Wat doen we met spelers die zich in het nieuwe seizoen zich melden? 

  Deze spelers dienen doorverwezen te worden naar de Coördinator per leeftijdscategorie.

  Met deze Coördinator zal er een gesprek plaats vinden. Aan de hand van dit gesprek zal een speler ingedeeld worden bij een team. Dit zal niet per definitie meteen in een standaard (1e) team zijn. Als na een paar weken trainen en/of wedstrijden blijkt dat de desbetreffende speler er bovenuit steekt kan er gekozen worden om in overleg met een hogere selectie mee te trainen. Als meteen duidelijk is dat de speler kwaliteiten heeft om in een standaard (1e) team te spelen dan kan er voor gekozen worden om de speler direct met dit team mee te laten trainen. Dit betekent niet dat er ook wedstrijden worden gespeeld in dit team. 

  Op het moment dat een leeftijdscategorie “vol”  zit voor nieuwe spelers kan een spelers zich nog altijd inschrijven maar zal hij/zij vooralsnog alleen kunnen trainen. Een leeftijdscategorie zit vol op het moment dat alle selecties bestaan uit 11 basisspelers en maximaal 5 wisselspelers. Op het moment dat er een plek vrij komt zal de nieuwe speler dan alsnog worden ingedeeld. 

  2.3        Spelers die niet ingeschreven staan, kunnen geen wedstrijden spelen. 

  Een speler die bij de vereniging komt mag in principe de 1e week meetrainen om te kijken of het klikt binnen de selectie. Besluit die speler om na deze week nog te willen trainen dan moet hij zich inschrijven bij de vereniging. Spelers die nog niet ingeschreven staan mogen GEEN officiële wedstrijden spelen.

  3.  Beleid Doorschuiven Spelers

  3.1        Algemeen 

  Het komt gedurende een seizoen regelmatig voor dat een selectie door blessures, schorsingen of een andere afwezigheidsreden te weinig spelers heeft om een wedstrijd te kunnen starten. Uitgangspunt moet zijn dat iedere prestatieve selectie de wedstrijd kan beginnen met 11 basisspelers en minimaal 3 wisselspelers. In overleg kan hier van worden afgeweken als er een situatie ontstaat dat er niet genoeg spelers beschikbaar zijn om bovenstaande te realiseren.

  Anderzijds kan natuurlijk de situatie ontstaan dat er binnen een selectie te veel spelers zijn waardoor deze doorgeschoven moeten worden naar een andere selectie. Het doorschuiven naar een andere selectie, vaak lagere, moet ook gebeuren als een speler de week ervoor ook als wissel is begonnen bij zijn eigen prestatieve selectie. Ook hier kan er in overleg met de speler van worden afgeweken als de speler zelf geen probleem heeft met de wisselbeurt. (zie paragraaf 3.3)

  3.2        Doorschuiven bij te weinig spelers 

  Iedere prestatieve selectie moet worden aangevuld om zijn wedstrijd te kunnen starten met 11 basisspelers en minimaal 3 wisselspelers.*

  Voor het doorschuiven van spelers wordt gebruik gemaakt van de volgende regels:

  (zie ook schema) 

  Senioren:

  • 1e elftal: kiest uit 2e elftal of JO19-1**
  • 2e elftal: kiest uit 3e elftal
  • 3e elftal: kiest uit 4e elftal
  • 4e elftal: kiest uit 5e elftal
  • 5e elftal: overlegt met de trainers JO19-2

  Jeugd:

  • JO19-1: kiest uit JO19-2 of JO17-1
  • JO17-1: kiest uit JO17-2 of JO15-1
  • JO15-1: kiest uit JO15-2 of JO13-1
  • JO13-1: kiest uit JO13-2 of JO11-1
  • JO11-1: Kiest uit JO11-2 of JO9-1
  • JO9-1: kiest uit JO9-2 of JO7-1
  • JO7-1: kiest uit JO7-2 (of lager) 

  Iedere selectie die gekoppeld is aan een hogere selectie moet, binnen de redelijkheid, de speler leveren die gevraagd wordt (ongeacht het aantal of kwaliteit). Bij discussie overleggen de betreffende trainers de vraag naar spelers met de Technische Coördinator.

  De selectie die levert kan de selectie dan weer aanvullen met de gewenste speler(s) uit de selectie die daar weer aan gekoppeld zijn. Zo schuift als het goed is binnen de gehele vereniging iedereen zijn spelers op de juiste wijze door.

  * In overleg kan hier van worden afgeweken als er een situatie ontstaat dat er niet genoeg spelers beschikbaar zijn om bovenstaande te realiseren.
  **De hoofdtrainer kan onomwonden een beroep doen op een 19-1 speler als die speler in de basis bij het eerste elftal start. Bij vraag naar reservespeler(s) overlegt de hoofdtrainer met de trainer 19-1 naar de mogelijkheden.

  3.3        Doorschuiven bij te veel speel spelers / wisselspelers 

  Indien er binnen een selectie te veel spelers beschikbaar ( meer dan 11 + 3 )  zijn op   wedstrijddag  dan kunnen spelers doorgeschoven worden naar de naast lagere selectie. Dit kan ook het geval zijn op het moment dat een speler de week ervoor ook als wisselspeler is begonnen. 

  Een speler die wordt doorgeschoven naar een naast lager team om speelminuten te maken begint als tijd de basis. De trainer van het naast lagere team heeft uiteraard het recht om de speler te wisselen indien deze matig presteert.

  3.4        Vaste leden / Oproepleden 

  Binnen de s.v. Walcheren wordt er gebruik gemaakt van vaste leden en oproepleden.

  Hier is voor gekozen omdat niet ieder lid naast de vaste leden, dit zijn leden die het gehele jaar beschikbaar zijn, ieder weekend beschikbaar is vanwege werkzaamheden of familieomstandigheden. De oproepleden betalen minder contributie en spelen maximaal 10 wedstrijden per seizoen. 

  Bij het doorschuiven van spelers dient rekening te houden met het feit dat vaste leden altijd voorrang hebben op oproepleden. Hierdoor kan het niet mogelijk zijn dat iemand van de selectie die volledige contributie betaald opzij geschoven worden voor iemand die onder de regeling van een oproeplid valt.