• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  Namens het bestuur roep ik alle leden op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

   

  Maandag 27 januari aanstaande

   

  In het clubhuis van s.v. Walcheren aan de Olympiaweg 9 te Vlissingen.

  Aanvang om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

   

  Tevens roepen wij kandidaten op voor het invullen van een bestuursfunctie (voorzitter, secretaris, penningmeester en jeugdzaken). GeĂ¯nteresseerden kunnen dit aangeven bij de secretaris (secretaris@svwalcheren.nl).

   

  De stukken liggen vanaf heden ter inzage in de bestuurskamer.

   

  indien u verhinderd bent, dit graag melden bij de secretaris (secretaris@svwalcheren.nl)

   

  Hopend velen van u te kunnen begroeten,

  Raymond Winterswijk

  s.v. Walcheren – Voorzitter