• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 • Namens het bestuur roep ik alle leden op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

   

  Maandag 27 januari aanstaande

   

  In het clubhuis van s.v. Walcheren aan de Olympiaweg 9 te Vlissingen.

  Aanvang om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

   

  Tevens roepen wij kandidaten op voor het invullen van een bestuursfunctie (voorzitter, secretaris, penningmeester en jeugdzaken). GeĂ¯nteresseerden kunnen dit aangeven bij de secretaris (secretaris@svwalcheren.nl).

   

  De stukken liggen vanaf heden ter inzage in de bestuurskamer.

   

  indien u verhinderd bent, dit graag melden bij de secretaris (secretaris@svwalcheren.nl)

   

  Hopend velen van u te kunnen begroeten,

  Raymond Winterswijk

  s.v. Walcheren – Voorzitter