• Uitnodiging ALV s.v. Walcheren

  • Beste leden, 

    Het bestuur van s.v. Walcheren nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op maandag 15 november 2021 om 19.30 uur in de kantine van ons voetbalcomplex aan de Olympiaweg 9 te Vlissingen. 

    Om de algemene ledenvergadering goed te laten verlopen, is het verzoek om uiterlijk een week van tevoren uw vragen/agendapunten per mail in te dienen via secretaris@svwalcheren.nl. Deze vragen zullen wij dan tijdens de ALV beantwoorden.