• Update corona 19 januari 2021

 • Afgelopen dinsdagavond heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige lockdown in ieder geval wordt verlengd tot en met 9 februari. Voor wat betreft een mogelijke herstart van de seniorencompetities blijven voor de KNVB nog twee scenario’s mogelijk :

  • De huidige competities opdelen in halve poules waarbij er alsnog een hele competitie wordt gespeeld
  • Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft

  Hoewel het er niet gemakkelijker op wordt, blijven beide scenario’s nog steeds realistisch en haalbaar. Uiterlijk in de week van 9 februari zal een besluit worden genomen over de hervatting van de competities.

  Op dit moment mogen alleen de trainingen van onze jeugdleden tot en met de JO19 nog doorgaan, waarbij voor onze senioren helaas nog teveel beperkingen gelden. Onderlinge wedstrijden van onze jeugdteams op de zaterdagen zijn gelukkig nog immer mogelijk.

  Helaas kunnen we de komende tijd dus nog steeds niet volledig doen waarvoor we lid zijn geworden van onze vereniging : wedstrijden spelen, met zijn allen trainen, langs de lijn onze teams aanmoedigen en trainingen bekijken of gezellig met elkaar bijeen komen in ons clubhuis.

  Gezien de bovenstaande beperkingen en het sluiten van ons sportpark vallen de voor onze vereniging belangrijke kantine-inkomsten volledig weg. Onze vaste kosten daarentegen lopen wel gewoon door (personeel, vrijwilligersvergoedingen, veldhuur, afdracht KNVB, vaste kosten clubhuis en verzekeringen). Over nieuwe mogelijke compensatieregelingen vanuit het rijk, gemeente en de KNVB is op dit moment ook nog geen duidelijkheid. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in de gaten en zullen wij alle mogelijkheden tot financiële steun benutten.

  Daar waar mogelijk proberen wij de kosten in overleg met betrokkenen tot een minimum te beperken.  Zoals het er nu uitziet, moeten we de mogelijkheid onder ogen zien, dat de beperkingen tot het einde van ons seizoen gehanteerd zullen blijven. Een vereniging zijn we samen, en samen willen we er dan ook voor zorgen dat onze club gezond uit deze crisis komt. Wij vertrouwen daarin op de steun van al onze leden. Echter kunnen wij pas aan het eind van het seizoen overzien welke gevolgen dit financieel zal hebben voor de vereniging. Hierdoor zijn wij (vooralsnog) genoodzaakt om de huidige contributie afspraken in stand te houden om zo aan onze vaste lasten te kunnen blijven voldoen. Wij proberen op een zo transparante manier met jullie te blijven communiceren over de situatie.

  Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie of bent u door omstandigheden niet in staat om de contributie te voldoen, dan gaan wij graag met u in gesprek. U kunt hiertoe contact opnemen met onze penningmeester Rob Verdam (penningmeester@svwalcheren.nl).

   Alleen samen komen we deze moeilijke tijd met zijn allen door. Samen zullen we ook het moment afwachten, dat we met zijn allen weer competitie kunnen voetballen en samen kunnen komen in de kantine.

   

  Bestuur s.v. Walcheren