• Vrijwilligersprotocol

   Vrijwilligersprotocol      

  Inleiding en achtergrond

  Net als bij vele andere verenigingen is het voor S.V Walcheren altijd een grote uitdaging om alle werkzaamheden en taken die bij het voetbalspel komen kijken uitgevoerd te krijgen. Vrijwilligers zijn essentieel voor het functioneren van de vereniging en zonder hun inzet kan een vereniging eenvoudig niet bestaan. 

  Wij kampen in onze vereniging – net als vele andere sportverenigingen – met een chronisch tekort aan mensen die bepaalde taken op zich nemen. Dit heeft als nadeel dat sommige taken blijven liggen en dat de vrijwilligers die er wel zijn, het veel te druk krijgen.

  Het Vrijwilligers protocol is dan ook ingevoerd met het doel om ieder lid (of de ouders/verzorgers van onze jongste leden) actief te betrekken bij de vereniging en zijn/haar steentje te laten bijdragen door het uitvoeren van minimaal 20 uur aan vrijwilligerstaken per voetbalseizoen.  

  Borgstelling

  Met als doel om iedereen zo veel mogelijk te stimuleren om de vrijwilligers taken uit te voeren hebben we op de algemene ledenvergadering (ALV) van 6 november 2023 besloten dat ieder lid, naast zijn contributie, een vrijwilligersborg van 60 euro per seizoen betaald. Deze borgstelling is niet vrijblijvend maar verplicht en wordt samen met de contributie per kwartaal geïnd (15 euro per kwartaal).  Ieder lid dat aan het einde van het seizoen zijn 20 uur vrijwilligerstaken heeft volgemaakt krijgt dit bedrag weer teruggestort op zijn rekening.

  Leden die aan het einde van het seizoen slechts gedeeltelijk heeft voldaan krijgen hun borgstelling “pro-rata” teruggestort. 

  De borgstelling van leden die geen vrijwilligerstaken hebben uitgevoerd vervalt aan de vereniging en zal worden gebruikt voor het evt. ‘betaald’ laten uitvoeren van de taken waarvoor we geen vrijwillige invulling  hebben kunnen krijgen. 

  Het bestuur wil hier nog eens benadrukken dat deze borgstelling niet bedoeld is om de vrijwilligers taken af te kopen. Als we alle taken die nu door vrijwilligers worden gedaan betaald zouden moeten laten uitvoeren dan is de huidige borgstelling lang niet voldoende en wordt het lidmaatschap bijna onbetaalbaar. 

  Voor wie gelden de verplichtingen?

  -        Ieder lid vanaf 16 jaar dient 20 uur vrijwilligerstaken uit te voeren en betaald 60 euro borg per seizoen

  -        Voor jeugdleden ouder dan 6 en jonger dan 16 jaar geld dat er per woonadres 1 x 20 uur vrijwilligerstaken uitgevoerd dient te worden en 1 x 60 euro borg per seizoen wordt betaald. 

  Voor meerdere jeugdleden met hetzelfde woonadres wordt dus slechts 1 x 20 uur vrijwilligerstaken gevraagd en ook maar 1 x 60 euro borg geheven. 

  Voor een jeugd en een seniorlid, wonend op hetzelfde adres, wordt 2 x 20 uur vrijwilligerswerk gevraagd en wordt er ook 2 x 60 euro borg afgehouden 

  Voor onze jeugdleden < 16 jaar is het de bedoeling dat de taken uitgevoerd te worden door de ouder / verzorger of een evt. ander familielid.  

  Welke vrijwilligerstaken kunnen er worden uitgevoerd?

  Er zijn vele taken binnen de vereniging waarvoor we vrijwilligers kunnen gebruiken. Het is dan ook altijd mogelijk om, in overleg met de vrijwilliger coördinator, gepaste taken af te spreken. Om echter een duidelijke richtlijn te geven kunnen onderstaande taken als uitgangspunt aangehouden worden om te voldoen aan de afgesproken minimale 20 uur. Het gaat hierbij om de volgende taken:

   

  Taak

  "standaard" duur

  om te voldoen aan het protocol

   Bardienst

  5 uur per dienst

  4 x per seizoen

   Keukendienst

  5 uur per dienst

  4 x per seizoen

   Schoonmaakwerk (kantine/kleedkamers)

  5 uur per dienst

  4 x per seizoen

   Klusteam

  5 uur per dienst

  4 x per seizoen

   Wassen kleding

  2 uur per dienst

  10x per seizoen

  Verzorgen van vervoer

    - Buiten Walcheren - binnen Zeeland

  3 uur per keer

    7 x per seizoen

    - Buiten Zeeland

  5 uur per keer

    4 x per seizoen

   Scheidsrechter

  2 uur per wedstrijd

  10 wedstrijden per seizoen

  Vlaggen (assistent scheidsrechter)

  2 uur per wedstrijd

  10 wedstrijden per seizoen

   Werk in één van de commissies

  nvt

  voldoet

   Trainer/leider

  nvt

  voldoet

   

   Coördinatie van het vrijwilligerswerk

  Om ervoor te zorgen dat iedereen zijn borgstelling ook terugkrijgt als hij/zij aan de afspraken heeft voldaan, hebben we binnen SV Walcheren een coördinator. Bij vragen of suggesties kun je contact met hem opnemen via vrijwilligers@svwalcheren.nl  

  Heb jij vrijwilligerswerk bij S.V. Walcheren gedaan en wil jij jouw €60 euro terug verdienen? Geef dit dan door via volgende link: https://forms.gle/4Mu7DJMwpqGzBtbP8

  Bestuur S.V. Walcheren