• Wielemaker sponsor van de wedstrijdbal bij Walcheren - VCK

  • Wielemaker is een allround dienstverlener in afvalinzameling in transport. Als regionaal opererend familiebedrijf voelen wij ons verbonden met de vele sportclubs binnen ons werkgebied. Wij zijn daarom trots vandaag de wedstrijdbal beschikbaar te mogen stellen! Voor meer informatie over onze dienstverlening: www.wielemaker.nl.